Obvestila
O združenju
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
   


 

Slovensko zdravniško društvo

Združenje internistov


vabi zdravnike interniste in zdravnike osnovnega zdravstva na

24. strokovni sestanek
28. in 29. Septembra 2011
I
NTERNA MEDICINA 2012
Velika dvorana  SMELT
Ljubljana, Dunajska c. 160
 

Generalni sponzor  KRKA d.d. Novo mesto

 

PROGRAM SESTANKA
 

 
 


PRIJAVNICA
Združenje internistov SZD
Strokovni sestanek 28. in 29. 09. 2012

Prosimo izpolnite s tiskanimi črkami
Zavod ( podjetje ) : .............................................................
..................................................................................................
Naslov :........................................................................................
......................................................................................................
Poštna številka in kraj :.................................................................
Zavezanec DDV ( obkrožite ) DA NE
Telefon: ...............................................................................
TRR: ...................................................................................
Prijavljam naslednje udeležence :

...............................................................................
................................................................................
..............................................................................
................................................................................
...................................................................................
Kotizacijo v višini 180€ ( ki vključuje DDV ) bomo nakazali po izstavitvi računa .
Žig ustanove ...............................................................
                                          Podpis odgovorne osebe
Prijavnico pošljite na naslov: Združenje internistov SZD
                                          Računovodstvo
                                          Dalmatinova 10
                                         1000 LJUBLJANA
Na podlagi prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo
 

 

PRIJAVNICA v formatu rtf/zip   Klikni za prenos 

 

 

Namen 24. Strokovnega sestanka Združenja internistov.

Strokovni sestanek je namenjen zdravnikom internistom in zdravnikom v osnovnem zdravstvu. Predstavljene bodo teme z vseh področij interne medicine .

Kotizacija
Kotizacija do 1.9. 2012 je 180€, ( DDV je vključen v ceno), po 1.9. 2012 je kotizacija 200€.
Kotizacija zagotavlja udeležbo na vseh predavanjih in satelitskih simpozijih ter oglede razstav proizvajalcev zdravil.
Udeleženci prejmejo Zbornik predavanj. Plačilo kotizacije vključuje tudi kosili, osvežitve in zajtrka v petek in soboto.
Parkirnine ne zagotavlja.
Študentje in upokojeni zdravniki kotizacije ne plačajo.

Prijavnico pošljite na naslov:
Združemje internistov SZD
Računovodstvo
Dalmatinova 10
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Prim.mag.Primož Vidali,dr.med.
Šubljeva 33, 1234 Mengeš
T.: 01/723 7230,GSM 031369711
Fax 723 0018,E-mail:pvidali@siol.net

Spletna stran: www.zis-szd.si

 

Odbor Združenja internistov SZD:

Predsednik:
Prim.mag. Primož Vidali, dr.med.
Podpredsednika:
Prof.dr. Igor Križman, dr.med.
Karl Pečovnik, dr. med.
Tajnik:
Franc Šolar, dr.med.
Blagajnik:
Prim. Boris Cibic , dr.med.
Člani:
Matjaž Brenčič, dr.
Štefan Horvat, dr.med.
Ilka Kariž, dr.med.
Sonja Cimerman Steklasa, dr.med.
Martin Šinigoj, dr.med.
Prim. mag. Franc Verovnik , dr.med.
Prim.dr. Ivan Žuran, dr.med.
Organizacijski odbor:

Predsednik:
Prim.mag. Primož Vidali, dr.med.
Člani : Prof.dr. Igor Križman, dr.med.,
Prof. dr. Radovan Hojs, dr.med., višji svetnik
Karl Pečovnik, dr.med.
Urednik Zbornika: Prof.dr.Igor Križman, dr.med.


 

 

 
 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane