Obvestila
O združenju
Sestanek 2024
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
       

 

 


 

  Letošnji  22. Strokovni sestanek začenjamo z žalostno novico. Naše  vrste sta zapustila dva ugledna internista, ki sta odigrala v življenju in v delu  Združenja internistov in Internistični sekciji pomembno vlogo.

Iz vrst internistov  se je poslovil prof. dr. Stane Mahkota, ki je dolga leta  dajal pomemben pečat  internistični dejavnosti.. Sodeloval je pri ustanavljanju Internistične sekcije in  je od leta 1971. kot predstojnik interne klinike pomembno vplival na organizacijo  internistične službe v Kliničnem centru Ljubljana.

Pomembno je bilo njegove delo na področju internistične medicine, saj je organiziral številne pomembne dogodke od strokovnih sestankov do kongresov. Najpomembneje pa je, da je vplival na strokovno  delo in gledanje na internistično stroko kot celoto. Vzgojil je številne sodobne  interniste specialiste, posebno na področju endokrinologije  in diabetesa.

Zelo pomembno je bilo tudi njegovo delo pri Zdravniškem vestniku,  preko katerega je usmerjal  strokovno  in organizacijsko delo slovenskih internistov.

Izgubili smo velikega pedagoga, velikega strokovnjaka, mentorja, predvsem pa tudi velikega človeka, ki  je vtisnil v slovensko interno medicino globok pečat.

 

  Skoraj sočasno smo izgubili drugega častnega člana prim. doc. dr. Fazarinca, ki je dolga leta vodil interno medicino v Celju. Leta delovanja v celjski bolnišnici so bila povezana z novimi strokovnimi pristopi, organizacije dialize, radioizotopov,  ehokardiografije in drugih strokovnih načinov diagnostike v sodobni  interni medicini.

V našem odboru je sodeloval dolga leta in prenašal svoje izkušnje v naše delo in organizacijo. Zaradi njegovega  znanja in velikih  izkušenj tudi v organizaciji SZD, ( bil dolgoletni predsednik celjske podružnice) smo ga izvolili za častnega člana našega združenja.

 

  Zato se s hvaležnostjo in žalostjo  poslavljamo od obeh naših  častnih članov

 


 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane