Obvestila
O združenju
Sestanek 2024
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
   


 

Slovensko zdravniško društvo
Združenje internistov


vabi zdravnike interniste
in zdravnike osnovnega zdravstva na

29. STROKOVNI SESTANEK

INTERNA MEDICINA 2017

13. in 14. oktober 2017

Modra dvorana  –  Domus medica
 Ljubljana, Dunajska cesta 162
 

Generalni sponzor 

KRKA d.d. Novo mesto

 


 

 


 


 

Namen 29. Strokovnega sestanka Združenja internistov SZD

Strokovni sestanek je namenjen zdravnikom internistom in zdravnikom v osnovnem zdravstvu.
Predstavljene bodo teme z vseh področij interne medicine.
Zdravniška zbornica bo priznala 13 licenčnih točk udeležencem za stalno podiplomsko izobraževanje.
Predavateljem bo dodelila 4 licenčne točke, če pa se udeležijo vseh ostalih predavanj, pa še 13 licenčnih
točk - skupno 17.

Kotizacija

Kotizacija je do 15. septembra 2017 180€ + DDV,
po 15. septembru 2017 je kotizacija 200€ + DDV.
Kotizacija zagotavlja udeležbo na vseh predavanjih in satelitskih simpozijih ter ogled razstave proizvajalcev zdravil.
Udeleženci prejmejo Zbornik predavanj.
Plačilo kotizacije vključuje tudi kosili, osvežitve in zajtrka v petek in soboto.
Študentje in upokojenci ne plačajo kotizacije.

Parkiranje

Je možno na parkirišču Domus medica.

Prijavnico pošljite na naslov:

Združenje internistov SZD
Računovodstvo
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Šubljeva 33, 1234 Mengeš
Tel: 031 369 711

E-mail: pvidali@siol.net
www.zis-szd.si

 


 

 

 

PROGRAM

Petek 13. 10. 2017

 

  08.00 - 08.30

    I. UVOD

 
      1. VIDALI P.   Odprtje sestanka – Poročilo predsednika
      2. BEVC S.   Biološka zdravila v interni medicini
  08.30 - 09.00

   REVMATOLOGIJA 1

 
      3. JEŠE R., TOMŠIČ M.   Bolniki z novoodkritim revmatoidnim artritisom – dve leti pozneje.
  Podatki KO za revmatologijo UKC Ljubljana
      4. KOVAČIČ GROBELŠEK V, HOLC I.   Nosečnost pri bolnicah z antifosfolipidnim sindromom

  09.00- 10.00

   KARDIOLOGIJA 1.

 
      5. ZUPAN I.   Novosti pri elektrostimulaciji srca
      6. ŽIŽEK D.   Novosti pri zaznavanju motenj srčnega ritma
      7. LETONJA M.   Kaj je znanega o vplivu stresa na srce?
      8. PELICON K., MARTINUČ BERGOČ M.   Hipokalciemija po perkutani koronarni intervenciji – prikaz primera

  10.00- 11.00

   PULMOLOGIJA

 
      9. TUREL M.   Presajanje pljuč
      10. LEVART S.   Klinični pomen določevanja citološkega profila v induciranem
  izmečku
      11. TRILLER N.   Izvajanje smernic za obravnavo bolnikov s kronično obstruktivno
  pljučno boleznijo v Zdravstvenem domu Murska Sobota
      12. SVETINA P., GRM ZUPAN S.   Okužbe z atipičnimi mikobakterijami
  11.00 - 11.30     ODMOR ZA KAVO

  11.30 - 12.30

   INTERNISTIČNA ONKOLOGIJA  in
   ANGIOLOGIJA
 
      13. OCVIRK J.   Obravnava dednega raka debelega črevesa in danke
      14. POREDOŠ P.   Ateroskleroza – sistemska bolezen z različnimi obrazi – razlike med
  koronarno in periferno aterosklerotično boleznijo
      15.  ŠKOF E.   Novosti pri zdravljenju bolnic z BRCA + rakom jajčnikov
  12.30 - 13.00    SATELITSKI SIMPOZIJ  
      a. KRKA d.d. Novo mesto   VINTAR N.
  Ali lahko zdravimo bolečino vzročno?
  13.00 - 14.00

    KOSILO

 
  14.00 - 14.30     KARDIOLOGIJA 2.  
      16. KANIČ V., KOMPARA G., GRANDA S.   Anemija – dejavnik tveganja ob miokardnem infarktu
      17. NAJI F., ŠINKOVEC M.   Kako uspešni smo pri zdravljenju bolnikov z atrijsko fibrilacijo

  14.30 - 15.30

   TOKSIKOLOGIJA in HIPERTENZIJA  
      18. DOBAJA M., VARL T., BRVAR M.   Sistem odkrivanja novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji (SONDA)
      19. VARL T., BRVAR M.   Zastrupitve z antipsihotiki, antidepresivi in sedativi
      20. LEBAN V., GRENC D.   Zdravljenje ugrizov strupenih kač v Sloveniji
      21. BRGULJAN HITIJ J.   Kako ukrotiti hipertenzijo?
  15.30 - 16.00     SATELITSKI SIMPOZIJ  
      b. JANSSEN (Johnson & Johnson)   ZVER S.
  Zdravljenje disseminiranega plazmocitoma

  16.00 - 17.00

    INTENZIVNA INTERNA MEDICINA  
    22. GOLUB J., MARKOTA A., SINKOVIČ A.   Možnost prikaza vene subklavije za vstavitev
  centralnega venskega katetra
      23. JERENEC K., MARKOTA A., SINKOVIČ A.   Uporaba metilenskega modrila – naše prve izkušnje
      24. FLUHER J., MARKOTA A., SINKOVIČ A.   Uporaba ezofagealnega izmenjevalca toplote za uravnavanje
  temperature pri bolnikih, ki niso utrpeli srčnega zastoja
      25. SINKOVIČ A., MASNIK K., MIHEVC M.   Akutna ledvična okvara pri bolnikih z akutnim miokardnim
  infarktom in dvigom veznice st (STEMI)
 

Sobota 14. 10. 2017
 

   08.00 - 09.00

    NEFROLOGIJA  
      26. PERŠIČ V., LUČOVNIK M.   Nosečnost in ledvične bolezni
      27. BENEDIK M.   Novosti pri obravnavi kostne bolezni pri bolnikih s kronično ledvično
  boleznijo
      28. KNETHL M., BEVC S., EKART R.   Obravnava žilnih pristopov hemodializnih bolnikov
      29. MRAVLJAK M., KASNIK D., TRETJAK M.,
    VUJKOVAC B.
  Ali lahko zmanjšamo potrebo po akutnih hemodializah?
  Naše izkušnje v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
   09.00 - 10.15

    GASTROENTEROLOGIJA 1

 
      30. ŠTABUC B., BOLTEŽAR G.   Novosti v obravnavi bolnikov s sindromom razdražljivega
  črevesa – Rome IV
      31. HARI A., ŠTABUC B.,   Elastografija jeter – neinvazivna preiskovalna metoda za
  oceno jetrne ciroze
      32. SKOK P.   Whipplova bolezen – pasti in zmote kliničnega odločanja
      33. URLEP D.   Akutni pankreatitis kot zaplet pri ERCP
      34. ZAVRTANIK M., JANŠA R.   Kronična hepatična porfirija
  10.00 - 10.30     ODMOR ZA KAVO  
  10.30 - 11.00     SATELITSKI SIMPOZIJ  
      c. ELI LILLY   GAŠPERŠIČ N.: RAVOLUCIJA o bioloških zdravilih – sedaj tableta
  OLUMIANT za še boljše izvide RA (revmatoidnega artritisa)

  11.00 - 12.00

    GASTROENTEROLOGIJA 2. in
    KARDIOLOGIJA 3.
 
     35. BARTOLIČ M., NUSDORFER A.   Subakutni Budd-Chiarijev sindrom – prikaz primera
     36. KIKEC Z.   Giardia duodenalis kot vzrok kronične driske
     37. STRMČNIK A.   Karcinoidna bolezen srca

  12.00 - 13.00

    ENDOKRINOLOGIJA  
      38. KOCJAN T., JENSTERLE SEVER M.   Zaščita kosti pri bolnikih na kroničnem zdravljenju z glukokortikoidi
      39. JENSTERLE SEVER M., KOCJAN T.   Sodobna obravnava incidentalomov nadledvičnice - predstavitev
  novih smernic klinične obravnave
      40. VOLČANŠEK Š   Farmakoterapija sladkorne bolezni pri starostniku
      41. MAKUC J., RAVBER K., KEBER T.   Kako v resnici obravnavamo glikemijo v bolnišnici?

  13.00 - 14.15

    HEMATOLOGIJA  
      42. SEVER M., ČERNELČ P.   Zdravljenje kronične mieloične levkemije
      43. ŠKERGET M., ZVER S.   Zdravljenje kronične limfocitne levkemije
      44. SKOPEC B., TODOROVA B.   Zdravljenje kronične primarne imunske trombocitopenije
      45. PRELOŽNIK ZUPAN I., ANŽEJ DOMA S.   Novosti pri zdravljenju hemofilije
      46. RUPNIK E.   Pomen intenzivnega zdravljenja zapletov na oddelku
  za hematologijo

  14.15

    KOSILO  

 


Program 29. sestanka
 

 


 

PRIJAVNICA
Združenje internistov SZD
29. STROKOVNI SESTANEK
13. in 14. 10. 2017

Prosimo izpolnite s tiskanimi črkami
Zavod (podjetje) : ......................................................................
.................................................................................................
Naslov : .....................................................................................
..................................................................................................
Poštna številka in kraj : ................................................................
Zavezanec DDV (obkrožite)   DA   NE
Telefon: ...............................................................................
TRR: ...................................................................................
Prijavljam naslednje udeležence :

1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
4. .................................................................................
5. .................................................................................

Kotizacija do 15. septembra 2017 je 180€ + DDV,
po 15. septembru 2017 je 200€ + DDV

Žig ustanove

Podpis odgovorne osebe

Prijavnico pošljite na naslov: Združenje internistov SZD
                                            Računovodstvo
                                            Dunajska cesta 162
                                            1000 LJUBLJANA

Na podlagi prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo

 

PRIJAVNICA     Klikni za prenos

 

spletna PRIJAVA

 

  

Odbor Združenja internistov SZD:

Predsednik:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Namestnik predsednika:
Prof. dr. Radovan Hojs, dr. med
Podpredsednika:
Prof. dr. Igor Križman, dr. med.
Karl Pečovnik, dr. med.
Člani odbora:
Prim. Boris Cibic, dr. med.
Sonja Cimerman Steklasa, dr. med.
Štefan Horvat, dr. med.
Dr. Stojan Kariž, dr. med.
Doc. dr. Mitja Letonja, dr. med.
Prim. Apolon Marolt, dr. med.
Martin Šinigoj, dr. med.
Prim. dr. Ivan Žuran, dr. med.


Organizacijski odbor:
Predsednik:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Člani:
Prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Prof. dr. Radovan Hojs, dr. med.
Prof. dr. Igor Križman, dr. med
Karl Pečovnik, dr. med.
Urednik Zbornika:
Prof. dr. Igor Križman, dr. med.

 


 

 

 

 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane