Obvestila
O združenju
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
       

Program 20. Strokovnega sestanka v obliki             ali       


 

 

     PROGRAM

 

PETEK 26.9.2008

Prijava udeležencev  07.00- 07.50

 07.50-08.00

 OTVORITEV

08.00-09.00  SATELITSKA SIMPOZIJA

1.) 08.00 -08.30  Servier

2.) 08.30 – 09.00 Lek

09.00-10.00

I. DILEME IN NEVARNOSTI ZDRAVLJENJA DISLIPIDEMIJ

 1. Fras Z.: Kako intenzivno in na kak način zniževati  LDL holesterol

2. Cevc M.: Zdravljenje kombinirane hiperlipidemije

3. Keber I.: Izzivi pri uravnavi holesterola HDL

 10.00-11.00

II. KARDIOLOGIJA

 4. Starc R.: Stresna kardiomiopatija

5. Zorc M.: Antikoagulantno in/ali antiagregacijsko zdravljenje po invazivnih posegih na srcu

6. Kanič V.: Stabilna angina pektoris – kdaj zdraviti konzervativno in kdaj agresivno

 11.00-11.30  ODMOR

 11.30-12.30

III. HEMATOLOGIJA

 7. Glaser M.: Transfuzijska preobremenitev z železom in njeno zdravljenje

8. Zver S.: Preprečevanje in zdravljenje okužb pri bolnikih s hudo nevtropenijo

9. Zupan. I.: Nadomestno zdravljenje anemij s krvnimi pripravki in eritropoetinom

 12.30-13.30

IV. PULMOLOGIJA

 10. Škrgat S.: Beta blokatorji pri obstruktivnih boleznih pljuč

11. Osolnik Kristan K.: Antibiotično zdravljenje pljučnice: per os ali iv in koliko časa

12. Terčelj M.: Ugotavljanje in zdravljenje pljučnih okužb pri bolnikih s pomanjkljivo imunsko odzivnostjo

 13.30–14.30  ODMOR ZA KOSILO

 14.30-15.30

V. SIMPOZIJ O ŽOLČNIH KAMNIH

 13. Štepec S.: Diagnostika, UZ, EUZ

14. Stefanović M. : EPT

15. Jelenc F.: Kirurško zdravljenje žolčnih kamnov

 15.30-16.30

VI. SMERNICE

 16. Černelč P., Sever M.: Smernice za ugotavljanje in zdravljenje bolnikov s primarno mielofibrozo

17. Stefanović M.: Kakovost na področju gastrointestinalne endoskopije. Nadzor in ukrepi za izboljšanje kakovosti ( zapleti, učna krivulja, medikolegalna vprašanja)

18. Dernič J., Cvetičanin B.: Uporaba informacijske tehnologije v klinični praksi

 16.30-17.30

VII. MARIBORSKI PRISPEVKI 1

 19. Sinkovič A. : Dileme in tveganja v diagnostiki in zdravljenju bolnikov z akutnimi koronarnimi sindromi pred in po perkutani koronarni intervenciji

20. Kamenik B.: Ali je pri starostniku pomemben način elektrostimulacije srca- VVIR ali DDDR ?

21. Skok P., Vujnović G.:  Sodobno razumevanje hipoksičnega hepatitisa

17.30-19.10

SATELITSKI SIMPOZIJI

3.)  17.30-18.10 Krka

4.) 18.10 – 18.40 AstraZeneca

5.) 18.40 – 19.10 Pfizer

 19.10-20.00

VIII. NEFROLOGIJA

22. Šinigoj M.: Obvladovanje tveganj v obravnavi pacientov z ledvično boleznijo

23. . Ekart R.: Stopnje kronične ledvične bolezni. Zakaj meje ?

 

 

SOBOTA 27.09.2008

 08.00-09.00

IX. ANTIKOAGULACIJSKO ZDRAVLJENJE

 24. Vene N.: Preprečevanje venskih trombembolizmov pri internističnih bolnikih

25. Tratar G.: Antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z ledvično boleznijo

26. Benko D.: Antikoagulacijsko zdravljenje ob stomatoloških posegih

 09.00-10.00

X. REVMATOLOGIJA

 27. Hočevar A., Logar D.: Sodobno zdravljenje bolnika z revmatoidnim artritisom

28. Rotar Ž., Tomšič M.: Evidenca bolnikov z vnetno revmatično boleznijo, zdravljenih z biološkimi zdravili

29. Pahor A., Holc I.: Ateroskleroza pri bolnikih z revmatoidnim artritisom in antifosfolipidnimi protitelesi

 10.00-11.30 SATELITSKI SIMPOZIJI

 6.)10.00 – 10.30  Berlin Chemie

7.) 10.30 – 11.00 Novartis Pharma

8.) 11.00 – 11.30 Pliva

 11.30-12.00 ODMOR  

12.00-13.00 

XI. INTENZIVNA INTERNA MEDICINA

30. Štajer D.: Dileme pri zdravljenju pljučne embolije

31. Jazbec A.: Dileme pri uporabi biokemičnih markerjev v intenzivni medicini

32. Radan I.: Dileme pri uporabi smernic za zdravljenje sepse / septičnega šoka

13.00-14.00

XII. GASTROENTEROLOGIJA 

33. Štepec S.: Dileme in tveganja pri jetrni biopsiji

34. Štabuc B.: Dileme in tveganja pri predpisovanju aspirina in NSAID pri bolnikih z ulkusno boleznijo

35. Ribnikar M.: Dileme in tveganja pri transplantaciji jeter 

14.00-15.00 ODMOR ZA KOSILO.

15.00-16.00

XIII: MARIBORSKI PRISPEVKI 2 

36. Pernat C.: Bolnik s težko obliko kronične vnetne črevesne bolezni: dileme in tveganja ob uvajanju bioloških zdravil

37. Urlep D. : Dejavniki tveganja za zaplete pri endoskopski retrogradni holangiopankreatografiji (ERCP).

38. Marolt A.:  Dileme pri obravnavanju končnega /terminalnega/

srčnega popuščanja 

16.00-17.00

XVI. ENDOKRINOLOGIJA 

39. Gaberšček S.: Jod in ščitnica

40. Zaletel K.: Subklinične motnje v delovanju ščitnice, presejanje ?

41. Piletič M.: Uvedba insulinskega zdravljenja pri bolnikih s sladkorno boleznijo s pomočjo skupinske edukacije  

17.00-18.00

XV. 

42. Perin B., Kramer Vrščaj K.: Interventna bronhologija. Dileme in tveganja

43. Petric V.: Kdaj zdraviti hiperurikemijo

44. Černič Šuligoj N.:Invazivna obravnava srčnega bolnika v regijski bolnišnici  

18.00

OBČNI ZBOR ZDRUŽENJA INTERNISTOV

Poročilo predsednika

Poročilo tajnika

Poročilo blagajnika

Poročilo nadzornega odbora

Volitve novega odbora

 

 

 

Satelitski simpoziji 2008

 

PETEK 26.9.2008 

08.00 – 08.30

           Servier

 S1       Prof. dr. Peter Rakovec, dr.med. – Raziskava  Beautiful-

            Ali znižanje srčne frekvence izboljša prognozo?

            Marko Gričar, dr. med. :

            Klinična uporabnost raziskave Beautiful.

08.30 -09.00

            Lek

 S2       Doc.dr. Marjan Zaletel, dr. med.:

            Življenje po možganski kapi

17.30 -18.10

S3        Krka

             Urejen krvni tlak in zaščita srca in ožilja

18.10 – 18.40

S4        AstraZeneca

             Olga Ložar,dr. med. in prof.dr. Štabuc Borut, dr. med.:

            Ali je pri diagnostiki in zdravljenju gastroezofagealne  refluksne bolezni  (GERB )potreben specialist gastroenterolog ?

18.40- 19.10

S5        Pfizer

            Prof.dr. Aleš Žemva, dr. med.:

            Dejavniki tveganja hipertenzije. Ali zdraviti bolezen ali bolnika .

Sobota

10.00 – 10.30

S6      Berlin Chemie

            Dr. Antonia Munck:

            Recent insight into the pharmacology of the novel ACE inhibitor zofenopril

            Prof. dr. Dušan Štajer.

            Sekundarna preventiva pri bolniku z miokardnim infarktom

10.30 – 11.00

S7        Novartis Pharma :

             Doc.dr. Pfeifer Marija dr.med.

            Kako diagnosticirati acromegalijo

11.00 – 11.30

S8        Pliva 

            Prim.asist. dr.  B. Kocijančič,dr.med..

            Inhibitorji protonske črpalke potreba ali navada

            Tatjana Hribar Lantrea – novi lansoprazol na tržišču

 


 

 
 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane