Obvestila
O združenju
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
   


 

Slovensko zdravniško društvo
Združenje internistov
vabi zdravnike interniste in zdravnike družinske medicine na

26. Strokovni sestanek
INTERNA MEDICINA 2014

26. 9. 2014 in 27. 9. 2014
Modra dvorana  –  Domus medica
Ljubljana, Dunajska cesta 162
 

Generalni sponzor 

KRKA d.d. Novo mesto

 


 

 


 


 

Namen 26. Strokovnega sestanka Združenja internistov SZD.
Strokovni sestanek je namenjen zdravnikom internistom in zdravnikom družinske medicine. Predstavljene bodo teme z vseh področij interne medicine.
Zdravniška zbornica Slovenije bo priznala udeležencem kreditne točke za stalno podiplomsko izobraževanje
(predavateljem 18, ostalim udeležencem 12).

Kotizacija

Kotizacija je do 1. septembra 2014 160€ + DDV, po 1. septembru je kotizacija 180€ + DDV.
Kotizacija zagotavlja udeležbo na vseh predavanjih in satelitskih simpozijih ter oglede razstave proizvajalcev zdravil.
Udeleženci prejmejo Zbornik predavanj.
Plačilo kotizacije vključuje tudi kosili, osvežitve in zajtrka v petek in soboto.
Študentje in upokojeni zdravniki ne plačajo kotizacije.

Parkiranje

Je možno na parkirišču Domus medica.

Prijavnico pošljite na naslov:

Združenje internistov SZD
Računovodstvo
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Šubljeva 33, 1234 Mengeš
Tel.: 01/723 72 30,
Fax: 01/723 00 18,Ž
GSM: 031 369 711

E-mail: pvidali@siol.net
www.zis-szd.si

 


 

 

 

PROGRAM SESTANKA

Petek 26. 9. 2014

 

  07.00 - 08.00

  Registracija udeležencev  

  08.00 - 08.30

  I.  ODPRTJE SESTANKA

 
       1. VIDALI P.   Poročilo za 26. strokovni sestanek Združenja internistov
  08.30 - 09.30

  II.  UVODNA PREDAVANJA

 
      2. STEFANOVIĆ M   Kakovost v gastroenterološki endoskopiji in endoskopiji zgornjih
  prebavil
      3. VRTOVEC B.   Regenerativna medicina in bolezni srca: dosedanje izkušnje in
  smernice razvoja
      4. ZUPAN I.   Zdravljenje s srčno resinhronizacijo

  09.30- 10.30

  III. GASTROENTEROLOGIJA

 
      5. SKOK P.   Učenje s pomočjo simulacije v interni medicini
      6. ŠTEPEC S.   Vrednotenje patoloških jetrnih testov v klinični praksi
      7. OSREDKAR J.   Tumorski markerji v klinični praksi
  10.30 - 11.00     ODMOR ZA KAVO
  11.00 - 12.00   IV. HEMATOLOGIJA  
      8. ČERNELČ P., SEVER M.   Zdravljenje kroničnih mieloproliferativnih bolezni z zaviralci
  tirozinske kinaze in ruksolithinom
      9. ZVER S., SEVER M.   Zapleti pri zdravljenju imunskih bolezni in limfatičnih
  novotvorb z monoklonskimi protitelesi
      10. RENER K., PRELOŽNIK ZUPAN I.   Uporaba koncentratov faktorjev koagulacije pri preprečevanju in
  zdravljenju krvavitev pri bolnikih s hemofilijo
  12.00 - 13.00   V. NEFROLOGIJA  
      11. BEVC S., EKART R., HOJS R.   Ledvična funkcija in najpogostejše ledvične bolezni pri starostniku
      12. GUBENŠEK J.   Dializno zdravljenje pri starejših bolnikih v Sloveniji
      13. MLINŠEK G.   Presaditev ledvice pri starostnikih
  13.00 - 14.00   SATELITSKA SIMPOZIJA  
       Jannsen  
       Krka  
  14.00 - 15.00

    KOSILO

 
  15.00 - 16.00   SATELITSKA SIMPOZIJIA  
      Boerhinger Ingelheim  
      Novonordisk  

  16.00 - 17.00

  VI. NUKLEARNA MEDICINA in INTENZIVNA
       INTERNA MEDICINA
 
    14. GRMEK M.   Pozitronska emisijska tomografija ( PET)
      15. GABRŠČEK S. in ZALETEL K.   Ščitnica in sindrom policističnih jajčnikov
      16. SINKOVIČ A., MARKOTA A., JALŠEVEC T.,
          SRAKA D.
  Zgodnja umrljivost in nevrološki izhod zdravljenja bolnikov po
  uspešnem oživljanju na terenuh
  17.00 - 17.30     ODMOR ZA KAVO  
  17.30 - 18.30   VII. PULMOLOGIJA  
      17. KOŠNIK M., VESEL T.   Anafilakcija: osvežitev slovenskega konsenza
      18. ZIHERL K., FLEŽAR M   Ambulantna diagnostika motenj dihanja v spanju
      19. ŠTUPNIK T., ŠKRGAT S.   Kirurško zdravljenje emfizema
 

Sobota 27. 9. 2014
 

  08.00 - 09.00

  VIII. ONKOLOGIJA  
      20. HUMAR M.   Anemija pri bolniku z rakom
      21. UNK M., OVČARIČEK T.   Novosti pri sistemskem zdravljenju raka pljuč
      22. ZAKOTNIK B.   Državni program obvladovanja raka v Sloveniji 2010–2015.
  Kazalniki, dosežki in izzivi

  09.00 - 10.00

  IX. ENDOKRINOLOGIJA  
      23. JENSTERLE SEVER M.   O varnosti nadomeščanja testosterona pri pozno nastalem
  hipogonadizmu
     24 . SABATI RAJIĆ A.   Anabolično zdravljenje hude osteoporoze
      25. PILETIČ M.   Samokontrola pri bolniku s sladkorno boleznijo: korist ali dodatno
  breme ?

  10.00 - 11.00

  X. PRISPEVKI BOLNIŠNICE JESENICE  
      26. LORBER P., ŠAVLI T., ZUGWITZ D.,
          ARNEŽ T., POKLUKAR J.
  Prsna bolečina – prikaz primera
      27. ŠLUGA M., ZUGWITZ D., POKLUKAR J.   Srčni tumorji in prikaz primera bolnice z miksomom
  11.00 - 11.30     ODMOR ZA KAVO  
  11.30 - 12.00   SATELITSKI SIMPOZIJ  
       Astrazeneka  
  12.00 - 13.00

  XI. KARDIOLOGIJA

 
      28.  LETONJA M.   Prizadetost perikarda pri bolečini v prsih
      29.  VOKAČ D.   ICD v primarni in sekundarni preventivi
      30.  BARTOLIČ A.   Uporaba 3D ehokardiografije v diagnostiki bolezni srčnih zaklopk
      31. TASIČ J.   Novosti pri elektrostimulaciji srca
  13.00 - 13.30   XII. PRISPEVKA SB NOVO MESTO  
      32. KAVČIČ N.   Bolnik s hemofagocitnim sindromom- prikaz primera
      33.GREGORČIČ B.   Eritropoetična protoporfirija
  13.30 - 14.30     KOSILO  
  14.30 - 15.30

  XIII. ŽILNE BOLEZNI

 
      34. KOZAK M., BOC V.   Trombolitično zdravljenje perifernih ven
      35. MAVRI A.   Trombofilija
      36.  POKLUKAR J., MULEJ M.,
           PLEŠIVČNIK NOVLJAN M.,
           PREŠEREN ŠTRUKELJ M., KOZAK M..
  Predlog smernic za odkrivanje in zdravljenje
  Raynaudovega fenomena
  15.30 - 16.30

  XIV.  PRISPEVKI SB NOVA GORICA in
           SB SLOVENJ GRADEC

 
      37. FIKFAK N.   Podedovana hemoragična teleangiektazija (HHT)
  (Osler-Weber-Rendujev sindrom)
      38. BARTOLIČ M., BEDNARIK J.   Uporaba kovinskih opornic pri neoperabilni maligni bolezni
  debelega črevesa
      39. KIKEC Z.   Zdravljenje rakavih bolnikov v SB Slovenj Gradec
  16.30 - 17.00     ODMOR ZA KAVO  
  17.00 - 18.00

  XV. REVMATOLOGIJA

 
      40. KOREN KRANJC M., PAHOR A., HOLC I.   Novosti v zdravljenju ankilizirajočega spondilitisa
      41. ROTAR Ž., HOČEVAR A.,
          REBOLJ KODRE A., PRAPROTNIK S.,
          TOMŠIČ M.
  v imenu slovenskih revmatologov: Preživetje biološkega zdravila
  drugega reda pri bolnikih z revmatoidnim artritisom, ki so prekinili
  zdravljenje s prvim zaviralcem TNF - α
      42. HOČEVAR A.   IgA vaskulitis pri odraslih – redka in benigna bolezen?
  18.00 - 19.00   XVI. TOKSIKOLOGIJA  
      43.  BRVAR M.   Smernice zdravljenja zastrupitve z ogljikovim monoksidom
      44. ŠARC L.   Zdravljenje zastrupitev z intravensko lipidno emulzijo


 

Program 26. sestanka

 


 

PRIJAVNICA
Združenje internistov SZD
26 Strokovni sestanek
26. in 27. 09. 2014

Prosimo izpolnite s tiskanimi črkami
Zavod (podjetje) : ......................................................................
.................................................................................................
Naslov : .....................................................................................
..................................................................................................
Poštna številka in kraj : ................................................................
Zavezanec DDV (obkrožite)   DA   NE
Telefon: ...............................................................................
TRR: ...................................................................................
Prijavljam naslednje udeležence :

1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
4. .................................................................................
5. ..................................................................................

Kotizacija je do 1. septembra 2014 160€ + DDV,
po 1. septembru je kotizacija 180€ + DDV

Žig ustanove

Podpis odgovorne osebe

Prijavnico pošljite na naslov: Združenje internistov SZD
                                          Računovodstvo
                                          Dunajska cesta 162
                                         1000 LJUBLJANA

Na podlagi prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo
 

 

 

PRIJAVNICA     Klikni za prenos

  

Odbor Združenja internistov SZD:

Predsednik:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Podpredsednika:
Prof. dr. Igor Križman, dr. med.
Karl Pečovnik, dr. med.
Tajnik:
Franc Šolar, dr. med.
Blagajnik:
Prim. Boris Cibic, dr. med.
Člani:
Štefan Horvat, dr. med.
Dr. Stojan Kariž, dr. med.
Doc. dr. Mitja Letonja, dr. med.
Sonja Cimerman Steklasa, dr. med.
Martin Šinigoj, dr. med.
Prim. mag. Franc Verovnik, dr. med.
Prim. dr. Ivan Žuran, dr. med.

Organizacijski odbor:
Predsednik:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Člani:
Prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Prof. dr. Radovan Hojs, dr. med.
Prof. dr. Igor Križman, dr. med
Karl Pečovnik, dr. med.
Urednik Zbornika:
Prof. dr. Igor Križman, dr. med.

 


 

 

 

 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane