Obvestila
O združenju
Sestanek 2024
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
       

 

Poročilo o 20. strokovnem sestanku 2008
 

Zbornik predavanj: Interna medicina 2008. Dileme in tveganja.
Strokovni sestanek Združenja internistov SZD, Ljubljana, Velika dvorana Smelt, 26. in 27. september 2008.
Urednik prof.dr. Igor Križman, dr.med. Izdalo in založilo Združenje internistov SZD, 2008.
Generalni sponzor Krka, d.d. Novo mesto. 268 strani. Prikaz vsebine.

V uvodnem prispevku zbornika »Ocena delovanja Združenja internistov SZD v preteklem obdobju do 2008« je predsednik Združenja prim.mag. Primož Vidali, dr.med. med drugim zapisal: Internistična sekcija, predhodnica Združenja internistov SZD, je bila ustanovljena 08.02.1950 na pobudo akademika prof.dr. Igorja Tavčarja. Prvi predsednik je bil prof.dr. Ljudevit Merčun, prvi tajnik pa doc.dr. Branko Volavšek. Zadnji odbor izvoljen leta 1969 pa ni nadaljeval z delom, ker so se pojavili momenti, ki so zavrli delovanje sekcije. Interna medicina se je namreč kot stroka razdelila v številne temeljne specializacije, ki so zmanjšale zanimanje za enotno delovanje celotne interne medicine, vendar pa misel na njo ni zamrla.
Na VII. kongresu Slovenskega zdravniškega društva maja 1988 v Novem mestu so delegati na volilni skupščini predlagali imenovanje iniciativnega odbora z nalogo, da oživi delovanje Internistične sekcije. V ta odbor so bili imenovani prof.dr. B.Varl, dr.med., prim.B.Cibic, dr.med., K.Pečovnik, dr.med. in prim. mag. P.Vidali, dr.med. Odbor je pripravil program in organiziral sestanek sekcije 1989 v Domu slovenskih zdravnikov v Ljubljani. Predavatelj je bil predsednik Internističnega društva Nemčije prof.dr. Egon Wetzels, ki je s predavanjem »Smisel in pomen interne medicine« utemeljil nujnost splošne interne medicine in njen odnos do ostalih temeljnih internističnih specializacij. Na sestanku se je ugotovilo, da je kot povsod na svetu tudi v Sloveniji  potrebna krovna organizacija, ki bo obravnavala strokovne internistične probleme in jih povezovala glede na ostale internistične specializacije. To leto je bil tudi prvi strokovni sestanek prenovljene Internistične sekcije. Od tedaj je bilo skupno z mariborskimi internisti 39 strokovnih sestankov, ki so se jih udeleževali poleg internistov tudi številni kolegi splošne/družinske medicine. Prvotno imenovana Internistična sekcija se je preimenovala v Združenje internistov SZD leta 1996. Pomembna kvaliteta delovanja Združenja je bil začetek vsakoletnega izdajanja Zbornika predavanj od leta 1998 dalje. Prvi urednik je bil prim.mag. Primož Vidali, dr.med. vse do leta 2001, ko je zbornik uredil dr. Marko Gričar, dr.med., z letom 2002 pa je zbornik začel urejati prof.dr. Igor Križman, ki ga ureja še danes.

 Sledi pregled vsebine zbornika s kazalom in avtorji.

 

I.  DILEME IN NEVARNOSTI ZDRAVLJENJA DISLIPIDEMIJ:
- Fras Z.: Kako intenzivno in na kak način zniževati  LDL holesterol- Cevc M.: Zdravljenje kombinirane hiperlipidemije - Keber I.: Izzivi pri uravnavi nizke ravni  holesterola HDL

II. KARDIOLOGIJA
-  Starc R.: Stresna kardiomiopatija - urgentna kardiološka entiteta - Zorc M.: Antikoagulantno in/ali antiagregacijsko zdravljenje po invazivnih posegih na srcu -  Bernard M., Kanič V.: Stabilna angina pektoris – kdaj zdraviti konzervativno in kdaj agresivno

III. HEMATOLOGIJA
- Glaser M.: Transfuzijska preobremenitev z železom in njeno zdravljenje -  Zver S.: Preprečevanje in zdravljenje okužb pri bolnikih s hudo nevtropenijo -   Preložnik Zupan I.: Nadomestno zdravljenje anemij s krvnimi pripravki in eritropoetinom

IV. PULMOLOGIJA
-  Škrgat Kristan S.: Beta blokatorji pri obstruktivnih boleznih pljuč -  Osolnik K.: Antibiotično zdravljenje pljučnice: per os ali iv in koliko časa - Terčelj M.: Ugotavljanje in zdravljenje pljučnih okužb pri bolnikih s pomanjkljivo imunsko odzivnostjo

V. SIMPOZIJ O ŽOLČNIH KAMNIH
- Štepec S.: Žolčni kamni – klinična slika, diagnostika, nekirurško zdravljenje - Stefanovič M. : Holedolitiaza in terapevtski ERC - Jelenc F.: Kirurško zdravljenje žolčnih kamnov

VI. SMERNICE
- P.Černelč, M.Sever: Smernice za ugotavljanje in zdravljenje bolnikov s primarno mielofibrozo – Stefanovič M.: Kakovost na področju gastrointestinalne endoskopije . Nadzor in ukrepi za izboljšanje kakovosti (zapleti, učna krivulja, medkolegialna vprašanja) – Dernič J., Cvetičanin B.: Uporaba informacijske tehnologije v klinični praksi

VII . MARIBORSKI PRISPEVKI 1
-  Sinkovič A. : Dileme in tveganja v diagnostiki in zdravljenju bolnikov z akutnimi koronarnimi sindromi pred in po perkutani koronarni intervenciji -  Kamenik B.: Ali je pri starostniku pomembna razlika med  VVIR ali DDDR načinom srčnega popuščanja?-. Skok P., Vujnović G.:  Sodobna spoznanja o  hipoksičnem hepatitisu

VIII. NEFROLOGIJA
- Šinigoj M.: Obvladovanje tveganj v obravnavi pacientov z ledvično boleznijo - Ekart R., Hojs R.: Stopnje kronične ledvične bolezni. Zakaj meje ?

IX.  ANTIKOAGULACIJSKO ZDRAVLJENJE
-  Vene N.: Preprečevanje venskih trombembolizmov pri internističnih bolnikih - Tratar G. : Antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z ledvično boleznijo  -  Benko D., Mavri A., Petelin M.;Priprava bolnika z antikoagulacijskim  zdravljenjem  na stomatološki kirurški  poseg

X. REVMATOLOGIJA 
- Hočevar A., Logar D.: Sodobno zdravljenje bolnika z revmatoidnim artritisom -  Rotar Ž., Tomšič M.: Evidenca bolnikov z vnetno revmatično boleznijo, zdravljenih z biološkimi zdravili -  Pahor A., Holc I. Gradišnik S.: Ateroskleroza in antifosfolipidna protitelesa  pri bolnikih z revmatoidnim artritisom

XI. INTENZIVNA INTERNA MEDICINA
-  Štajer D.: Dileme pri zdravljenju pljučne trombembolije -  Jazbec A., Podbregar M.: Pomen troponina pri sepsi -  Radan I.: Dileme pri uporabi smernic za zdravljenje septičnega šoka

XII. GASTROENTEROLOGIJA
-  Štabuc B., Brodnjak A.:Dileme in tveganja pri predpisovanju aspirina in NSAR pri bolnikih z ulkusno boleznijo -  Ribnikar M.: Dileme in tveganja pri transplantaciji jeter

XIII: MARIBORSKI PRISPEVKI 2
- Pernat C.: : Dileme in tveganja  pri zdravljenju kroničnih vnetnih črevesnih bolezni z biološkimi zdravili - Urlep D. : Dejavniki tveganja za zaplete pri endoskopski retrogradni holangiopankreatografiji) - Marolt A.:  Dileme pri obravnavanju končnega /terminalnega/ srčnega popuščanja

XIV. ENDOKRINOLOGIJA
- Gaberšček S.: Jod in ščitnica - Zaletel K. : Subklinične motnje v delovanju ščitnice, presejanje ?
- Piletić  M., Vukelić Božič B., Kaučič Ž.: Uvajanje insulina bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2 z metodo vodenja in edukacije v skupinah in s pomočjo samotitracije odmerkov

XV. RAZNO
- Perin B., Lalek N., Kramer Vrščaj K., F: Interventna bronhologija. Dileme in tveganja - Petric V.: Kdaj zdraviti hiperurikemijo? - Černič Šuligoj N., Ravnikar T., Reschner H., Zupan I., Noč M.: Invazivna kardiološka diagnostika in perkutane koronarne intervencije v regijski bolnišnici

 

Na zaključku zbornika je še pregled satelitskih simpozijev Farmacevtskih podjetij (8), ki so potekali med rednim programom predavanj, ter seznam tistih, ki so razstavljala v preddverju (21).  

Po strokovnem delu sestanka je bil društveni del z rednim občnim zborom Združenja internistov SZD s poročili, ki so bila sprejeta .Izvoljen je bil odbor Združenja internistov SZD :

predsednik prim.mag. Primož Vidali, dr.med.,
podpredsednika prof.dr. Igor Križman, dr.med. in Karel Pečovnik, dr.med.,
tajnik: Franc Šolar, dr.med.,
blagajnik: prim. Boris Cibic, dr.med.,
člani: Brenčič Matjaž, dr.med., prim. dr. Franc Fazarinc, dr.med., Štefan Hrovat, dr.med., Ilka Kariž, dr.med.,  Sonja Cimerman Steklasa, dr.med., Martin Šinigoj, dr.med., prim.mag. Franc Verovnik, dr.med., prim.mag. Ivan Žuran, dr.med.,
nadzorni odbor:
prim. Bogdan Leskovic, dr.med., Ana Hauser Petrovič, dr.med. in Jana Rupnik, dr.med.

Iz pregleda 4-letnega delovanja sedanjega odbora Združenja internistov SZD je izvzeti predvsem uspešno organizacijo in izvedbo 2. kongresa Združenja internistov SZD leta 2005 ter organizacijo vsakoletnega strokovnega sestanka s skupno 183 predavanji in preko 254 predavatelji ter 1400 udeleženci. Odbor združenja je sodeloval z mednarodnimi internističnimi društvi in združenji. Med prvimi je od začetka sodeloval pri ustanavljanju ISIM (Svetovnega združenja internistov). Njegovi predstavniki so se udeležili tudi nekaterih kongresov v tujini in aktivno sodelovali pri kasneje nastalem EFIM (Evropskem združenju za interno medicino), s katerim so redno sodelovali na vseh kongresih, skupščinah, komisijah in predavanjih. Žal pa se slovenski internisti v premajhnem številu udeležujejo mednarodnih kongresov, slabo sodelujejo na teh predavanjih in pri objavljanju člankov v strokovnih evropskih revijah.
Združenje internistov SZD želi nadaljevati osnovno zamisel celotne interne medicine, to je, da deluje kot krovna organizacija, ki združuje posamezne veje interne medicine, na strokovnih sestankih in kongresih pa seznanja interniste pa tudi zdravnike splošne/družinske medicine in druge z najnovejšimi dosežki celotne interne medicine. 
Prihodnji kongres Združenja internistov SZD bo leta 2009 in priprave zanj so že stekle.
Že sedaj vabijo k sodelovanju.

 

Bogdan Leskovic
 


 

 

 
 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane