Obvestila
O združenju
Sestanek 2024
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
   


 

Slovensko zdravniško društvo
Združenje internistov
vabi zdravnike interniste in zdravnike v osnovnem zdravstvu na

IV. Kongres in 25. Strokovni sestanek
INTERNA MIEDICNA 2013

27. in 28. septembra 2013
Velika dvorana  –  Domus medica
Ljubljana, Dunajska cesta 162
 

Generalni sponzor  KRKA d.d. Novo mesto

 


 

 


 


 

Namen IV. Kongresa in 25. Strokovnega sestanka Združenja internistov.
Strokovni sestanek je namenjen zdravnikom internistom in zdravnikom družinske medicine. Predstavljene bodo teme z vseh področij interne medicine.
Zdravniška zbornica Slovenije bo priznala udeležbo na sestanku kot strokovno izpopolnjevanje: 14 točk za pasivne  in 16 točk za aktivne udeležence in jih upoštevala pri podaljšanju licence.
 

Kotizacija
Kotizacija do 1. 9. 2013 je 180 €, (DDV je vključen v ceno), po tem datumom je kotizacija 200 €.
Kotizacija zagotavlja udeležbo na vseh predavanjih in satelitskih simpozijih ter oglede razstave proizvajalcev zdravil.
Udeleženci prejmejo Zbornik predavanj.
Plačilo kotizacije vključuje tudi kosili, osvežitve in zajtrka v petek in soboto.
Študentje in upokojeni zdravniki kotizacije ne plačajo.


Parkiranje

Parkiranje je možno v kleti Domus medica ali na parkirišču v Smeltu.
 

Prijavnico pošljite na naslov:
Združenje internistov SZD
Računovodstvo
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana
 

Kontaktna oseba:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Šubljeva 33, 1234 Mengeš
Tel.: 01/723 72 30,
GSM: 031 369 711
Fax: 01/723 00 18,
E-mail: pvidali@siol.net
www.zis-szd.si

 


 

 

 

PROGRAM KONGRESA

Petek 27. 9. 2013

 

  07.00 - 08.00

  Registracija udeležencev  

  08.00 - 08.30

  I. UVODNO PREDAVANJE

 
       1. VIDALI P.   Pregled delovanja Združenja internistov v 25 letih
  08.30 - 09.30

  II. NEFROLOGIJA

 
      2. HOJS R., BEVC S., EKART R.   Presejalne preiskave za odkrivanje kronične ledvične bolezni – ocena
  glomerularne filtracije
      3. LINDIČ J.   Presejalne preiskave za odkrivanje kronične ledvične bolezni – ocena
  proteinurije
      4. BRATOŽ S.   Implementacija presejalnih preiskav za odkrivanje kronične ledvične
  bolezni v laboratorijih v Sloveniji

  09.30- 10.30

  III. GASTROENTEROLOGIJA

 
      5. KOŽELJ M.   Funkcionalne preiskave v gastroenterologiji
      6. GRUDEN A.  Cistične spremembe v pankreasu
      7. VOLFAND J.   Funkcionalne motnje prebavil
  10.30 - 11.00     Odmor za kavo
  11.00 - 12.00   IV. PULMOLOGIJA  
      8. KOŠNIK M., ZIDARN M., JOŠT M.   Angioedem
      9. LAINŠČAK M.   Učinki celostne rehabilitacije pri bolnikih s KOPB
      10. ROZMAN A.   Bronhialna termoplastika pri težki astmi
  12.00 - 13.00   V. INTENZIVNA INTERNA MEDICINA  
      11. MARKOTA A., SINKOVIČ A.  Terapevtska hipotermija. Pomen razlike v temperaturi merjeni v
 požiralniku in sečnem mehurju
      12. HUDOURNIK B., VOGA G.   Temeljna načela hemodinamične stabilizacije
      13. GOSLAR T., PODBREGAR M.   Neinvazivna ocena intrakranialnega tlaka in avtoregulacija
   možganskega pretoka
  13.00 - 13.30   SATELITSKI SIMPOZIJ  
       Krka   JANEŽ A.: Vloga sulfonilsečnin v zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2
  13.30 - 14.30

    Kosilo

 
  14.30 - 15.30   SATELITSKA SIMPOZIJIA  
      Medis   POŽLEP G.: Bolečina in neželeni učinki opioidov pod kontrolo:
  Targinact (Oksikolon/nalokson) - Slovenske i zkušnje
      Boehringer Ingelheim   ACCETTO  R.: Kombinacija blokatorja angiotenzina II in kalcijevih
  kanalčkov v boju proti hipertenzij in v preprečevanju srčno žilnih
  zapletov.

  15.30 - 16.30

  VI. ONKOLOGIJA  
    14. BORŠTNAR S.:   Obvladovanje slabosti in bruhanja med sistemskim zdravljenjem raka
      15. MATOS E.   Kardiotoksičnost zdravil za zdravljenje raka
      16. JEZERŠEK NOVAKOVIČ B., STROJNIK K.   Obravnava rakavih bolnikov s febrilno nevtropenijo
 16.30 - 17.30   VII. PRISPEVKI SB NOVA GORICA  
      17. FIKFAK N., BITEŽNIK S., VIČIČ P.,
          KOMEL U., HUMAR M.
  Zdravljenje bolnikov z diseminiranim plazmocitomom v Splošni
  bolnišnici »DR. FRANCA DERGANCA« Nova Gorica v 10 –  letnem
  obdobju (2003-2012)
      18. KLANČIČ D.   Vloga peritonealne dialize v Severno-primorski regiji
      19. KLEMENC M., BARTOLIĆ A.   Primarni srčni zastoj zaradi spazma koronarne arterije
 

Sobota 28. 9. 2013
 

  08.30 - 09.30

  VIII. KARDIOLOGIJA IN HIPERTENZIJA  
      20. ACCETTO R.  Renalna denervacija – metoda zdravljenja arterijske hipertenzije
      21. ERHARTIČ A.   Pomen obstruktivne motnje dihanja med spanjem pri obravnavi
  arterijske hipertenzije
      22. PROKŠELJ K.   Bolezni srca v nosečnosti

  09.30 - 10.30

  IX. GASTROENTEROLOGIJA
  in PRISPEVKA SB BREŽICEin SB PTUJ
 
      23. SKOK P., GORENJAK M.   Sodobni pristopi do presnovnega sindroma
     24 . ROGULJ D.   Maščobna jetra kot kazalec metaboličnega sindroma
      25. LETONJA M.   Trije fenotipi prizadetosti srca pri alkoholni jetrni cirozi

  10.30 - 11.00

  SATELITSKI SIMPOZIJ  
    GlaxoSmithKline   VIŽINTIN CUDERMAN T.: Preventiva VTE pri internističnih bolnikih
  SKOPEC B.: Izzivi v diagnostiki in zdravljenju ITP

  11.00 - 12.00

  X. PRISPEVKI SB MURSKA SOBOTA  
      26. RAUTER M.   Miksedemska koma – prikaz primera
      27. ŠERUGA M., DUMIĆ D., FLISAR M.   Paliativna oskrba -  kje smo v Pomurju in kam gremo?
    28. PETRIC V., RECEK D.   Edukacija bolnikov s kroničnimi vnetnimi revmatičnimi
  boleznimi v murskosoboški bolnišnici
  12.00 - 12.30

  XI. ENDOKRINOLOGIJA

 
      29. BAJUK STUDEN K.   Hipopituitarizem
      30. JENSTRLE SEVER M.   Sindrom policističnih jajčnikov (PCOS): Od razpoznave do zdravljenja
  12.30 - 13.00   XII. DIABETES  
      31. URBANČIČ ROVAN V.   Vodenje hiperglikemije pri hospitaliziranem bolniku
  13.00 - 13.20

  XIII. REVMATOLOGIJA

 
      32. KOVAČIČ GROBELŠEK V.,
           HOLC I., PAHOR A.
  Pomen kapilaroskopije v revmatologiji
  13.20 - 14.30     Kosilo  
  14.30 - 15.30

  XIV. ANGIOLOGIJA

 
      33. ŽURAN I.   Ultrazvočna diagnostika povrhnjega venskega
  popuščanja - pomen za izbiro zdravljenja
      34. BLINC A.   Pregled čez periferne arterije in aterosklerozo
      35. KOZAK M.   Aneurizmatska bolezen arterij
  15.30 - 16.30

  XV. PRISPEVKI SB NOVO MESTO

 
      36. KMET M.   Zastrupitev z etilacetatom - prikaz primera
      37. GRADECKI I., GRADECKI Ž.   Asimptomatska aortna stenoza:
  kdaj se odločimo  za operativno zdravljenje?
      38. MALNARIČ V., ACCETTO R.   Družinska obremenjenost z arterijsko hipertenzijo
  16.30 - 17.30

  XVI. PRISPEVKI SB SLOVENJ GRADEC

 
      39. VUJASINOVIĆ M., TEPEŠ B., MAKUC J.,
          ZALETEL J., VIDMAR T., RUDOLF S.,
          ŠERUGA M., BIRSA B.
  Eksokrina in endokrina insuficienca pankreasa po akutnem
  pankreatitisu
      40. VUJKOVAC B., MRAVLJAK M., PEČOLAR S.,
           PLEŠIVČNIK Z., MARKOVIČ U., GAMS M.
  Procesni način obravnave kronične ledvične bolezni
      41. COKAN VUJKOVAC A., VUJKOVAC B.,
          TRETJAK M., KORAT V. VEROVNIK F.
  Zdravljenje Fabryjeve bolezni - 10 letne izkušnje zdravljenja v
  bolnišnici Slovenj Gradec
      42. TRETJAK M.   Ultrazvok srca – 50 odtenkov sive


 

Program IV. Kongresa in 25. sestanka

 


 

PRIJAVNICA
Združenje internistov SZD
IV. Kongres in 25 Strokovni sestanek 27. in 28. 09. 2013

Prosimo izpolnite s tiskanimi črkami
Zavod ( podjetje ) : .............................................................
..................................................................................................
Naslov :........................................................................................
......................................................................................................
Poštna številka in kraj :.................................................................
Zavezanec DDV ( obkrožite ) DA NE
Telefon: ...............................................................................
TRR: ...................................................................................
Prijavljam naslednje udeležence :

1. ..............................................................................
2. ...............................................................................
3. .............................................................................
4. ...............................................................................
5. ..................................................................................

Kotizacijo bomo nakazali po izstavitvi računa.
Do 1. 9. 2013 je ta 180 €, kar vključuje tudi DDV,
po 1. 9. 2013 je kotizacija 200 €

Žig ustanove ...............................................................

Podpis odgovorne osebe

Prijavnico pošljite na naslov: Združenje internistov SZD
                                          Računovodstvo
                                          Dunajska cesta 162
                                         1000 LJUBLJANA

Na podlagi prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo
 

 

 

PRIJAVNICA v formatu rtf/zip   Klikni za prenos 

  

Odbor Združenja internistov SZD:

Predsednik:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Podpredsednika:
Prof. dr. Igor Križman, dr. med.
Karl Pečovnik, dr. med.
Tajnik:
Franc Šolar, dr. med.
Blagajnik:
Prim. Boris Cibic, dr. med.
Člani:
Matjaž Brenčič, dr. med.
Štefan Horvat, dr. med.
Stojan Kariž, dr. med.
Sonja Cimerman Steklasa, dr. med.
Martin Šinigoj, dr. med.
Prim. mag. Franc Verovnik, dr. med.
Prim. dr. Ivan Žuran, dr. med.

Organizacijski odbor:
Predsednik:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Člani:
Prof. dr. Igor Križman, dr. med.
Prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., višji svetnik
Karl Pečovnik, dr. med.
Urednik Zbornika:
Prof. dr. Igor Križman, dr. med.

 


 

 

 

 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane