Obvestila
O združenju
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
       

 

 

Univerzitetni klinični center  Maribor
Klinika za interno medicino
Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
Zdravniško društvo Maribor
Združenje internistov SZD
 

 22. SREČANJE INTERNISTOV IN ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE

 "IZ PRAKSE ZA PRAKSO"

 Maribor, 20. in 21. maj 2011
Kazinska dvorana

Slovensko narodno gledališče Maribor

 

 

AVTOIMUNSKE BOLEZNI
 

Petek, 20.5.2011

11.00-11.20         Otvoritev

11.20-11.50         Pahor A. Etiopatogeneza in diagnostika sistemskih avtoimunskih bolezni

11.50-12.10         Dai K, Koren Krajnc M, Holc I.  Polimiozitis in dermatomiozitis

12.10-12.30         Gradišnik S, Kovačič Grobelšek V. Sistemski lupus eritematozus

12.30-12.40         Razprava

12.40-13.00         Osolnik K. Prizadetost pljuč pri sistemskih boleznih, diagnostika in terapija

13.00-13.15         Edelbaher N, Kreuh Kuhta B. Prizadetost pljuč pri sistemski sklerozi

13.15-13.30         Vidovič D, Bombek M. Prizadetost pljuč pri sistemskem lupus eritematozusu in mešani bolezni
   vezivnega tkiva

13.30-13.45         Svenšek K, Fošnarič I. Prizadetost pljuč pri revmatoidnem artritisu in Sjogrenovem sindromu

13.45-13.55         Razprava

13.55-14.15         Glaser M, Skalicky M. Imuna trombocitopenija

14.15-14.35         Majal M. Imuna hemolitična anemija

14.35-14.50         Hauptman J. Perniciozna anemija – prikaz primera

14.50-15.00         Razprava

15.00-16.00         Odmor s prigrizkom

16.00-16.20         Ekart R. Terapevtska membranska afereza – pregled indikacij, doziranja, zapletov

16.20-16.40         Bevc S. Glomerulonefritisi pri avtoimunskih boleznih

16.40-16.55         Jakopin E. Glomerulonefritis pri avtoimunskih boleznih – prikaz primera

16.55-17.05         Razprava

17.05-18.45         Simpozij SERVIER Pharma d.o.o.:
  »Novosti prinašajo spremembe pri obravnavi srčnožilnih bolezni«
   Šabovič M. Biološko staranje žil in pomen centralnega krvnega tlaka
   Kecelj N. Novosti pri obravnavi kronične bolezni ven 
   Bunc M. Novosti pri obravnavi ishemične bolezni srca
   Penko M. Premena obravnave srčnega popuščanja
   Razprava

 
 

Sobota, 21.5.2011

09.00-09.20         Skok P. Avtoimunske bolezni jeter

09.20-09.40         Dajčman D, Ćeranić D. Avtoimunski pankreatitis

09.40-10.00         Ocepek A, Genslitskaya E. Avtoimunski hepatitis

10.00-10.20         Pernat C, Skalicky M. Primarni sklerozantni holangitis in primarna biliarna ciroza

10.20-10.35         Zafošnik A, Vujnović G, Skok P. Predstavitev bolnikov z avtoimunskimi obolenji prebavil

10.35-10.45         Razprava

10.45-11.05         Topalovič M, Glogovšek M, Puklavec L. Avtoimunske bolezni ščitnice

11.05-11.20         Glogovšek M, Topalovič M, Puklavec L. Avtoimunske bolezni ščitnice – prikaz primerov

11.20-11.40         Krajnc M, Čokolič M. Avtoimunske bolezni v endokrinologiji

11.40-11.50         Razprava

11.50-12.20         Odmor

12.20-12.40         Željko T, Golob Gulič T, Lobnik A, Vokač D. Idiopatski perikarditis

12.40-13.00         Šuran D, Kanič V, Balevski I, Nedog V. Avtoimunske bolezni in srce

13.00-13.15         Pagliaruzzi M, Kompara G, Granda S. Avtoimunske bolezni in srce - prikaz primera

13.15-13.30         Podlesnikar T, Penko M, Naji F, Krunič B. Avtoimunske bolezni in srce - prikaz primera

13.30-13.40         Razprava            

13.40-14.00         Sinkovič A. Avtoimunske bolezni pri kritično bolnih

14.00-14.15         Kirbiš S, Strdin Košir A, Sinkovič A. Akutni koronarni sindrom pri bolnici s sistemskim lupus
   eritematozusom – prikaz primera

14.15-14.30         Svenšek F, Marinšek M, Sinkovič A. Septični šok in večorganska odpoved pri bolniku z
   revmatoidnim artritisom – prikaz primera

14.30-14.40         Razprava            

14.40-14.50         Zaključek            

 


 Program srečanja
 


 

 

 
 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane